Riskekvationen – Intervaller och osäkerhet (del 2)

Som uppföljning på ett tidigare inlägg om att multiplicera ordningstal kommer här en diskussion om en del av “lösningen”. I den här artikeln tänkte jag förklara tre saker som är relevanta i sammanhanget: Hur intervaller kan användas för uppskattning av risk. Hur intervaller uttrycker osäkerhet. Varför varje risk ska estimeras individuellt… Del 1 – Sammanfattning … Continue reading Riskekvationen – Intervaller och osäkerhet (del 2)