Trots semestrar och ett egentligen nödvändigt avkopplande kunde jag ändå inte låta bli att skriva. Vissa artiklar mer populära än andra.

Detta är en kortare summering av de mer populära artiklar jag skrivit under juli månad. Tack till er som läser och de frågor jag fått möjlighet att besvara och diskutera med er. Det är onekligen mycket roligare att skriva när man märker av intresse och engagemang i frågorna.

Top 4 för juli

  1. Kvalitativa riskanalyser, något annat än vad du tror. Skriver om en vanlig, enligt mig, missuppfattning om begreppet kvalitativ riskanalys. De ska användas för att förstå ett sammanhang, och analysera detta ur ett riskperspektiv. De är inte en subjektiv inplacering av risker i rangordnade kategorier. Mycket populärt av sidvisningarna att dömma. Läs mer här.
  2. MSB ställer samma krav på myndigheten för kulturanalys… En annan mycket populär artikel, även om den skrevs sista juni. Handlar om att samhällsviktiga myndigheter har samma krav på sig som myndigheten för kulturanalys. Läs mer här.
  3. En tredje och populär artikel givet tiden det varit publicerat är min introduktion till ramverket CSF, NIST Cyber Security Framework. Läs mer här.
  4. Och på sista plats i min godtyckliga top 4 har vi nyheten om dataintrånget hos butikskedjan Stadium. Läs mer här.

Avslutningsvis vill jag tack er för den här månaden. Hör av er om det är något särskilt ni tycker jag borde skriva om, uttrycka åsikter om eller annat ni anser skulle kunna vara av värde.

På återseende.