EU läcker Diplomatkablar efter dataintrång

Enligt säkerhetsföretaget Area 1 Security har ett dataintrång pågått under tre år. Rapporten som detaljerar intrånget menar att den ursprungliga intrångsvektorn var Cypern, som blev angripna med hjälp av phishing.

Vad jag kan förstå avser intrånget någon form av diplomatiskt nätverk där samtliga medlemsstaters diplomater kan dela information med varandra. Läckan avser ungefär 1 100 dokument.

NYtimes skriver också om intrånget.