Platshållare – Framtiden för Verktyg & Produkter

Jag springer ofta på diverse produkter och verktyg i mitt arbete som jag tycker förtjänar att lyftas fram. Tanken är således att den här texten inom kort kommer att ersättas av en lite mer strukturerad sida med olika kategorier av verktyg och produkter.

Tanken är kanske att ha någon slags löpande lista med kortare notiser om vettiga verktyg jag springer på, men också även mer utförliga och detaljerade genomgångar av verktyg jag använder.