Om bloggen

Det här är en blogg om cybersäkerhet, men det är antagligen att konstatera det uppenbara. Skulle jag tvingas försöka precisera inriktningen blir det någonstans åt det tekniska hållet, oftast med grund i verkliga händelser men sällan ner på mutternivå.

Jag förespråkar ett fokus på det offensiva perspektivet för att uppnå ett effektivt försvar. Det handlar om att låta underrättelser, eller med andra ord kunskap, vägleda arbetsinsatserna kring cybersäkerhet. Förstå angreppen, förstå incidenterna och lär av dessa.

På den här bloggen läser du om försvar, offensiva förmågor och underrättelser inom cyberområdet. Det kommer antagligen även dyka upp inslag av maskininlärning, och artificiell intelligens.