Biblioteket

Intentionen med Biblioteket är helt enkelt att ha ett utrymme genom vilket jag kan länka till intressanta eller insiktsfulla uppsatser och rapporter. Jag kommer troligen endast länka till sådant som jag själv har läst.

I skrivande stund finns det tre avdelningar:

Fundament

Tanken är att under denna breda kategori länka till fundamentala kunskaper som vi inom I/IT/C-säkerhet bör känna till, exempelvis arbete kring strategi.

Forskning

Under detta ämne avser jag samla sådant material som kan härledas till forskningsprocessen och då huvudsakligen vetenskapliga forskningsmetoder. Det kan exempelvis avse problemformulering, metodiker eller rapportskrivning.

Underrättelser

Uppsatser, essäer, rapporter och annat material som är relevant för insamling, analys, sammanslagning av data och information i arbetet med underrättelser.