Fundament

Strategi

Boken Good Strategy/Bad Strategy: The Difference and Why It Matters är utmärkt i att beskriva egenskaperna av en bra strategi men framförallt vad som gör en strategi dålig. Många av de ”strategi”-dokument som publiceras inom cyberområdet är inga strategier utan snarare några slags vision och målsättningar. Ytterst sällan något vi kan agera utifrån, något som inriktar arbetet.

Den här boken klargör begreppen genom många underhållande anekdoter och är en utan tvekan mycket läsvärd bok.