15-May-2020

Underrättelserapporter – Status och framtiden

För några månader sedan presenterade jag en idé om att försöka mig på att framställa någon typ av sektorsinriktad underrättelserapport. Det har nu gått några månader och...

CIS Controls version 7 – Åtgärd 14 – Åtkomstkontroll baserat på ‘need-to-know’-principen– (14/20)

Detta är en artikel i en serie om CIS Controls version 7 och denna artikel handlar om förmågan att etablera åtkomstkontroll enligt need-to-know principen. Målsättningen är att...

Vad innebär det att underrättelsearbetet inriktas? (eng. intelligence direction)

Du läser en artikel om underrättelsearbete och mer specifikt en artikel om hur underrättelsearbetet styrs och vägleds genom inriktningar. Än mer specifikt beskriver artikeln tillämpning inom cyberdomänen....

Föreläsning: En resa genom cyberangreppet – Från angriparens perspektiv

Den 18 september 2019 genomförde jag två, vad jag tolkar det som, uppskattade föreläsningar om En Resa Genom Cyberangreppet - Från Angriparens Perspektiv. Först ut blev en...

Sammanfattning: F-Secure Attack Landscape H1 2019

En kortare rapport om vad F-Secure sett genom sitt världsomspännande nätverk av honeypots under första halvåret för 2019. Nyckelinsikter Distribution av...

Debatt: Nationellt Center För Cybersäkerhet

Sverige ska få ett nationellt center för cybersäkerhet och jag välkomnar detta. Även om det i dagsläget inte finns några som helst skrivelser som vad ett sådant...

Praktiskt underrättelsearbete – Metoder för analysarbete

Underrättelseanalys är ett omfattande område. Det finns en uppsjö av böcker på ämnet som avhandlar diverse analysmetoder och tekniker. Men sällan är de praktiskt upplagda eller särskilt...

Föreläsning: Energimyndigheten, NIS och det antagonistiska perspektivet (i Stockholm)

Statens Energimyndighet har enligt förordning (2018:1175) tillsynsansvar för energisektorn. Som en del av sitt ansvar anordnar Energimyndigheten ett antal utbildningstillfällen om NIS-regleringen som bland annat berör deras...

Uppföljning på idé om sektorsinriktad underrättelse

För några veckor sedan ställde jag en fråga på LinkedIn, Twitter och publicerade även ett inlägg här på bloggen om sektorsinriktade underrättelser för cyberdomänen. Tanken med det...

Sammanfattning: The Underground Economy av Trustwave

För någon vecka sedan blev jag tipsad av Markus Arvidsson från bolaget Inuit om en relativt ny rapport från Trustwave som behandlar den... alternativa marknaden för digitala...