10-Jul-2020

Bok: Intelligence-Driven Incident Response

En bok som i perfekt blandning lyckas med konststycket att väva samman teori med praktik. Som titeln antyder handlar det om hur underrättelser driver incidenthanterings-arbetet och detta...