Hem Cyberförsvar

Cyberförsvar

Artiklar, uppsatser och annat som rör det aktiva och passiva cyberförsvaret och relaterade förmågor.

command center

Förstärkt cyberförsvarsförmåga och aktiva cyberoperationer, Sveriges nya försvarsinriktning

Sammanfattning Ett aktivt cyberförsvar bygger på en förmåga om att låta dynamiskt omkonfigurera mekanismer i vår försvarsförmåga som svar på ett upplevt hot. Omkonfigurationen innebär att motåtgärder aktiveras utifrån relevanta indikatorer. Dessa indikatorer identifieras som ett resultat...

Urval av artiklar