Hem Korta tankar

Korta tankar

Inom denna kategori publiceras kortare inlägg som inte omfattas av mer genomgående analyser. Istället ska dessa betraktas som kuriosa och mer spontana reflektioner kring aktuella händelser eller företeelser.

Här finns det inga inlägg att visa

Klienten är knutpunkten i cyberangreppet

Nyckelinsikter: Skydd av klienter stannar oftast vid åtgärder inom området förhindra vilket ger ett otillräckligt skyddÅtgärder finns även inom områden upptäcka (e.g....

Från hypotes till underrättelse

En underrättelserapport bör grundas i väl formulerade hypoteser som beskriver det problemområde vi avser analysera. Utifrån hypotesernas resultat kan vi skriva en underrättelserapport som...