Hem Rapporter Kritisk infrastruktur

Kritisk infrastruktur

Denna kategori avser rapporter som behandlar kritisk infrastruktur som exempelvis finans och energi.

Säkerhetsskydd: Konsekvensanalys

Ett viktigt moment i säkerhetsskyddsarbetet är att identifiera och bedöma konsekvenserna av att en verksamhet, eller del av, tappas eller kraftigt begränsas...

Bok: Practical Cyber Intelligence

För några dagar sedan sprang jag på boken Practical Cyber Intelligence. Jag tilltalades av titeln som ger ett uppenbart intryck av att den...