Hem Säkerhetsskydd

Säkerhetsskydd

Säkerhetsskyddslagstiftningen träder i kraft 1 april 2019. Under denna kategori av artiklar hittar du allt som jag skrivit om denna lagstiftning.

Säkerhetsskydd – Cyber – Introduktion

Sverige får den 1 april 2019 en ny och uppdaterad säkerhetsskyddslagstiftning, SFS 2018:585 (lag) och SFS 2018:658 (förordning). Den nya lagstiftningen har...

Cyberperspektivet på en Säkerhetsskyddsanalys

Nyckelinsikter: En verksamhets- och konsekvensanalys avgör om ni bedriver säkerhetskänslig verksamhetSäkerhetsskyddsanalysen är ett dokumenterat resultat från analysen av den...