Hem Säkerhetsskydd

Säkerhetsskydd

Säkerhetsskyddslagstiftningen träder i kraft 1 april 2019. Under denna kategori av artiklar hittar du allt som jag skrivit om denna lagstiftning.

Säkerhetsskydd: Konsekvensanalys

Ett viktigt moment i säkerhetsskyddsarbetet är att identifiera och bedöma konsekvenserna av att en verksamhet, eller del av, tappas eller kraftigt begränsas...