29-Nov-2020

Cyberförsvaret – Område: Försvarsunderrättelser

Du läser en artikel om försvarsunderrättelser, en viktig komponent i en stark cyberförsvarsförmåga. Detta är artikel nummer två i en serie om det svenska cyberförsvaret. I den första artikeln...

TIBER-SE: Threat Intelligence-based Ethical Red Teaming nu i Sverige

Den 13 december publicerade Riksbanken en helt klart upplyftande nyhet om att de antar TIBER-EU och anpassar detta för Sverige, som TIBER-SE. TIBER-EU är ett ramverk för att genomföra red-team...

Underrättelserapport för cyberdomänen – November 2019

Idag, den 4 december 2019, skickade jag ut den tredje rapporten till ungefär 100 företag, organisationer och individer vilka har anmält intresse av att få ta del av rapporten. Först...

Underrättelserapporter – Status och framtiden

För några månader sedan presenterade jag en idé om att försöka mig på att framställa någon typ av sektorsinriktad underrättelserapport. Det har nu gått några månader och två rapporter...

Vad innebär det att underrättelsearbetet inriktas? (eng. intelligence direction)

Du läser en artikel om underrättelsearbete och mer specifikt en artikel om hur underrättelsearbetet styrs och vägleds genom inriktningar. Än mer specifikt beskriver artikeln tillämpning inom cyberdomänen. Inriktningen kan...

Praktiskt underrättelsearbete – Metoder för analysarbete

Underrättelseanalys är ett omfattande område. Det finns en uppsjö av böcker på ämnet som avhandlar diverse analysmetoder och tekniker. Men sällan är de praktiskt upplagda eller särskilt illustrativa om...

Uppföljning på idé om sektorsinriktad underrättelse

För några veckor sedan ställde jag en fråga på LinkedIn, Twitter och publicerade även ett inlägg här på bloggen om sektorsinriktade underrättelser för cyberdomänen. Tanken med det här inlägget...

Projekt: Applikation och system för arbete med underrättelser i cyberdomänen

För några veckor sedan skrev jag om automatisk klassificering av artiklar från öppna källor. Detta började som ett experiment och en önskan om att i högre takt och större...

Analysera information från öppna källor med hjälp av Diamond-modellen

Hur skulle det se ut om vi använde Diamond-model för att producera underlag för underrättelser baserat på OSINT? Det var en tanke jag fick häromkvällen och bestämde mig för...
glasögon

Från hypotes till underrättelse

En underrättelserapport bör grundas i väl formulerade hypoteser som beskriver det problemområde vi avser analysera. Utifrån hypotesernas resultat kan vi skriva en underrättelserapport som ökar vår kunskap och således...