10-Jul-2020

Framtiden för arbetet med cyberunderrättelserapporten

För ett antal månader sedan (augusti 2019) presenterade jag en idé om sektorsinriktade underrättelserapporter för cyberdomänen. Målsättningen var initialt att producera månatliga rapporter, relevanta för ett antal sektorer (bank-,...

Introduktion till Underrättelser

Nyckelinsikter Underrättelser består av fyra komponenter; (1) processer och aktiviteter för att producera kunskap, (2) organisationer som handskas med denna kunskap, (3) produkterna som skapas i organisationerna och (4) den...

Praktiskt underrättelsearbete – Metoder för analysarbete

Underrättelseanalys är ett omfattande område. Det finns en uppsjö av böcker på ämnet som avhandlar diverse analysmetoder och tekniker. Men sällan är de praktiskt upplagda eller särskilt...

TIBER-SE: Threat Intelligence-based Ethical Red Teaming nu i Sverige

Den 13 december publicerade Riksbanken en helt klart upplyftande nyhet om att de antar TIBER-EU och anpassar detta för Sverige, som TIBER-SE. TIBER-EU är...

Äntligen på svenska – Cyber Threat Intelligence

Cyber Threat Intelligence (CTI) är ett begrepp du antagligen redan stött på men kanske har du, likt många andra, funderat på vad det egentligen betyder och innebär. Artikeln du...

Vad innebär det att underrättelsearbetet inriktas? (eng. intelligence direction)

Du läser en artikel om underrättelsearbete och mer specifikt en artikel om hur underrättelsearbetet styrs och vägleds genom inriktningar. Än mer specifikt beskriver artikeln tillämpning inom cyberdomänen....

Projekt: Applikation och system för arbete med underrättelser i cyberdomänen

För några veckor sedan skrev jag om automatisk klassificering av artiklar från öppna källor. Detta började som ett experiment och en önskan om att i högre takt...

Underrättelserapport för cyberdomänen – November 2019

Idag, den 4 december 2019, skickade jag ut den tredje rapporten till ungefär 100 företag, organisationer och individer vilka har anmält intresse av att få ta del...

Så här kan du organisera inhämtning från öppna källor

En stor utmaning med att använda öppna källor för inhämtning är att mängden information som flödar förbi på våra skärmar ibland kan kännas nästan överväldigande. Många artiklar och rapporter...

Uppföljning på idé om sektorsinriktad underrättelse

För några veckor sedan ställde jag en fråga på LinkedIn, Twitter och publicerade även ett inlägg här på bloggen om sektorsinriktade underrättelser för cyberdomänen. Tanken med det...