17-Jan-2021

CIS Controls version 7 – Åtgärd 11 – Säker konfiguration för nätverksenheter – (11/20)

Detta är en artikel i en serie om CIS Controls version 7 och denna artikel handlar om förmågan kunna hantera konfigurationer för nätverksenheter, och då framförallt säkra konfigurationer av...

CIS Controls version 7 – Åtgärd 10 – Förmåga om hantering av backuper –...

Detta är en artikel i en serie om CIS Controls version 7 och denna artikel handlar om förmågan att spara och återläsa backuper. Detta är en sådan där åtgärd...

CIS Controls version 7 – Åtgärd 9 – Nätverksportar, tjänster och protokoll – (9/20)

Detta är en artikel om CIS-kontrollerna, version 7 och i den här artikeln blir det en diskussion om härdning, mer specifikt kommer du få läsa om inventering, nätverksportar, tjänster och...

CIS Controls version 7 – Åtgärd 8 – Skydd mot skadlig kod – (8/20)

Detta är en artikel om CIS-kontrollerna, version 7 och i den här artikeln kommer du få läsa om Skydd mot skadlig programvara. Ett angrepp i cyberdomänen kommer högst sannolikt innebära någon form av skadlig...

CIS Controls version 7 – Åtgärd 7 – Skydd av e-post och webbläsare –...

Detta är en artikel om CIS-kontrollerna, version 7 och den här artikeln handlar om hur du bygger ett skydd för webbläsare och e-post. Två av de tveklöst vanligaste initiala vektorerna...

CIS Controls version 7 – Åtgärd 6 – Underhåll, hantering och analys av loggar...

Detta är en artikel om CIS-kontrollerna, version 7. I den här artikeln kommer du att läsa om hantering av loggar. Kanske skulle vi kunna betrakta detta som ett av de...

CIS Controls version 7 – Åtgärd 5 – Säker konfiguration och installation – (5/20)

Detta är en artikel om CIS-kontrollerna, version 7. I den här artikeln läser du om hur er organisation kan påbörja ett införande av säker konfiguration av mobila enheter, klienter...

CIS Controls version 7 – Åtgärd 4 – Hantering av administrativa behörigheter – (4/20)

Nyckelinsikter: Administrativa behörigheter ska användas sparsamt och när de används ska de användas på ett kontrollerat sättKontrollerat sätt kan innebära att ni exempelvis utnyttjar flerfaktors-autentisering för administratörer, eller dedikerade verktygsservrar/klienter...

CIS Controls version 7 – Åtgärd 3 – Kontinuerlig hantering av sårbarheter – (3/20)

Nyckelinsikter: Dokumentera hur ni avser hantera information som kräver aktiva åtgärder avseende exempelvis uppdateringar eller konfigurationsändringar. Vem behöver göra vad, vem ska informeras, vem är ansvarig? Osv.Identifiera brister genom kontinuerlig...

CIS Controls version 7 – Åtgärd 2 – Inventering och hantering av mjukvara –...

Nyckelinsikter: Du ska veta vilka mjukvaror som används Säkerställ att endast godkänd programvara kan installeras och exekveraAnvänd dig av vitlistning för programvaror och skriptIntegrera hårdvaruinventering med mjukvaruinventeringenUtnyttja inventeringen även för licenshantering Detta...