22-Oct-2020

CIS Controls version 7 – Åtgärd 11 – Säker konfiguration för nätverksenheter – (11/20)

Detta är en artikel i en serie om CIS Controls version 7 och denna artikel handlar om förmågan kunna hantera konfigurationer för nätverksenheter, och då framförallt säkra...

CIS Controls version 7 – Åtgärd 10 – Förmåga om hantering av backuper –...

Detta är en artikel i en serie om CIS Controls version 7 och denna artikel handlar om förmågan att spara och återläsa backuper. Detta är en sådan...

CIS Controls version 7 – Åtgärd 9 – Nätverksportar, tjänster och protokoll – (9/20)

Detta är en artikel om CIS-kontrollerna, version 7 och i den här artikeln blir det en diskussion om härdning, mer specifikt kommer du få läsa om inventering, nätverksportar,...

CIS Controls version 7 – Åtgärd 8 – Skydd mot skadlig kod – (8/20)

Detta är en artikel om CIS-kontrollerna, version 7 och i den här artikeln kommer du få läsa om Skydd mot skadlig programvara. Ett angrepp i cyberdomänen kommer högst sannolikt innebära någon form...

CIS Controls version 7 – Åtgärd 7 – Skydd av e-post och webbläsare –...

Detta är en artikel om CIS-kontrollerna, version 7 och den här artikeln handlar om hur du bygger ett skydd för webbläsare och e-post. Två av de tveklöst...

CIS Controls version 7 – Åtgärd 6 – Underhåll, hantering och analys av loggar...

Detta är en artikel om CIS-kontrollerna, version 7. I den här artikeln kommer du att läsa om hantering av loggar. Kanske skulle vi kunna betrakta detta som ett...

CIS Controls version 7 – Åtgärd 5 – Säker konfiguration och installation – (5/20)

Detta är en artikel om CIS-kontrollerna, version 7. I den här artikeln läser du om hur er organisation kan påbörja ett införande av säker konfiguration av mobila...

CIS Controls version 7 – Åtgärd 4 – Hantering av administrativa behörigheter – (4/20)

Nyckelinsikter: Administrativa behörigheter ska användas sparsamt och när de används ska de användas på ett kontrollerat sättKontrollerat sätt kan innebära att ni exempelvis utnyttjar...

CIS Controls version 7 – Åtgärd 3 – Kontinuerlig hantering av sårbarheter – (3/20)

Nyckelinsikter: Dokumentera hur ni avser hantera information som kräver aktiva åtgärder avseende exempelvis uppdateringar eller konfigurationsändringar. Vem behöver göra vad, vem ska informeras, vem...

CIS Controls version 7 – Åtgärd 2 – Inventering och hantering av mjukvara –...

Nyckelinsikter: Du ska veta vilka mjukvaror som används Säkerställ att endast godkänd programvara kan installeras och exekveraAnvänd dig av vitlistning för programvaror och skriptIntegrera hårdvaruinventering...