2019-1-17

CIS Controls version 7

CIS Controls version 7 – Åtgärd 3 – Kontinuerlig hantering av sårbarheter – (3/20)

Nyckelinsikter: Dokumentera hur ni avser hantera information som kräver aktiva åtgärder avseende exempelvis uppdateringar eller konfigurationsändringar. Vem behöver göra...

CIS Controls version 7 – Åtgärd 4 – Hantering av administrativa behörigheter – (4/20)

Nyckelinsikter: Administrativa behörigheter ska användas sparsamt och när de används ska de användas på ett kontrollerat sättKontrollerat sätt kan...

CIS Controls version 7 – Åtgärd 5 – Säker konfiguration och installation – (5/20)

Detta är en artikel om CIS-kontrollerna, version 7. I den här artikeln läser du om hur er organisation kan påbörja ett införande...

CIS Controls version 7 – Åtgärd 6 – Underhåll, hantering och analys av loggar...

Detta är en artikel om CIS-kontrollerna, version 7. I den här artikeln kommer du att läsa om hantering av loggar. Kanske skulle...

CIS Controls version 7 – Åtgärd 7 – Skydd av e-post och webbläsare –...

Detta är en artikel om CIS-kontrollerna, version 7 och den här artikeln handlar om hur du bygger ett skydd för webbläsare och...