8-Aug-2020

CIS-kontrollerna – Åtgärd 16 – Kontohantering – (16/20)

Detta är en artikel i en serie om CIS Controls version 7 och denna gång handlar det om kontohantering för användare, tjänster och applikationer. Hur du på "bästa" sätt...

CIS Controls version 7 – Åtgärd 4 – Hantering av administrativa behörigheter – (4/20)

Nyckelinsikter: Administrativa behörigheter ska användas sparsamt och när de används ska de användas på ett kontrollerat sättKontrollerat sätt kan innebära att ni exempelvis utnyttjar...

CIS Controls version 7 – Åtgärd 10 – Förmåga om hantering av backuper –...

Detta är en artikel i en serie om CIS Controls version 7 och denna artikel handlar om förmågan att spara och återläsa backuper. Detta är en sådan...

CIS Controls version 7 – Åtgärd 8 – Skydd mot skadlig kod – (8/20)

Detta är en artikel om CIS-kontrollerna, version 7 och i den här artikeln kommer du få läsa om Skydd mot skadlig programvara. Ett angrepp i cyberdomänen kommer högst sannolikt innebära någon form...

CIS Controls version 7 – Åtgärd 2 – Inventering och hantering av mjukvara –...

Nyckelinsikter: Du ska veta vilka mjukvaror som används Säkerställ att endast godkänd programvara kan installeras och exekveraAnvänd dig av vitlistning för programvaror och skriptIntegrera hårdvaruinventering...

CIS Controls version 7 – Åtgärd 12 – Perimeterskydd – (12/20)

Detta är en artikel i en serie om CIS Controls version 7 och denna artikel handlar om förmågan kunna försvara sina organisations olika nätverk. Övergripande handlar det...

CIS Controls version 7 – Åtgärd 15 – Skydd av trådlös kommunikation – (15/20)

Detta är en artikel i en serie om CIS Controls version 7 och denna artikel handlar om förmågan för att skydda trådlös kommunikation och nätverk. Nyckelinsikter

CIS Controls Version 7 – Introduktion – Del (0/20)

Du läser en mycket populär introduktion till CIS Controls version 7. Detta är en översiktlig introduktion till samtliga åtgärdsområden. Det finns totalt 20 åtgärdsområden och av dessa har 16...

CIS Controls version 7 – Åtgärd 6 – Underhåll, hantering och analys av loggar...

Detta är en artikel om CIS-kontrollerna, version 7. I den här artikeln kommer du att läsa om hantering av loggar. Kanske skulle vi kunna betrakta detta som ett...

CIS Controls version 7 – Åtgärd 3 – Kontinuerlig hantering av sårbarheter – (3/20)

Nyckelinsikter: Dokumentera hur ni avser hantera information som kräver aktiva åtgärder avseende exempelvis uppdateringar eller konfigurationsändringar. Vem behöver göra vad, vem ska informeras, vem...