Saturday, September 18, 2021

Företagsnätverket bör betraktas lika osäkert som Internet. Enheter som befinner sig på företagsnätverket bör inte tillskrivas mer tillit än sådana enheter som ansluter från andra platser.

2014 skriver Google så här i sin BeyondCorp-introduktion:

Rather, one should assume that an internal network is as fraught with danger as the public Internet and build enterprise applications based upon this assumption. (Page 1)

Inom ramen för Zero Trust Architecture (ZTA) är detta en av de fundamentala sanningarna.

Christoffer Strömblad

Entusiastisk Jedi inom Cybersäkerhet

Åtkomstförsök utvärderas dynamiskt och kontinuerligt