Om mig

Innehavaren och författaren till den här bloggen heter Christoffer Strömblad.

Sedan 2001 har jag arbetat med informations- och it-säkerhet. Jag har erfarenhet av internationellt arbete och har utfört uppdrag i England, Tyskland, Holland och Spanien, men huvudsakligen i Sverige.

Min expertis landar någonstans i gränslandet mellan djup teknisk kunskap och generellt övergripande kunskap. Jag har en tendens att gräva ner mig under korta men intensiva perioder för att ta mig upp till ytan, simma en stund och ta mig ner igen. De frågor jag särskilt finner intressanta är när teorins Ferrari möter verklighetens grusväg. När förståelse för praktik blir nödvändigt för att göra rimliga avvägningar mellan det ideala och praktiska.

Idag är jag anställd som it-säkerhetsspecialist på Polismyndigheten och stödjer Polisens arbete med att skydda sin verksamhet från cyber-relaterade hot.