Om mig

Senior rådgivare inom cybersäkerhet med nationell såväl som internationell erfarenhet. Särskilt inriktad på avancerat cyberförsvar, offensiva förmågor och underrättelser inom cyberdomänen.

Under mina 16 år i branschen har jag arbetat brett så väl som djupt, från strategiska ledningsfrågor (BS7799/ISO27001) ner till bits and bytes (systemutveckling, reverse engineering). Och sedan allt där emellan e.g. systemsäkerhetsgranskningar, CERT/SOC-verksamhet, threat intelligence, informationsklassificeringar, riskanalyser osv.

Jag har särskilt lång erfarenhet från verksamheter med stora skyddsbehov inom det privata som exempelvis försvarsindustri, finans- och banksektor, logistik- och transport, och så givetvis det statliga maskineriet.

Utöver detta kompletterar jag min erfarenhet med förhållandevis mycket studerande vilket ger mig en god förmåga avseende problemlösning och hur detaljer förhåller sig till en helhet. 

Idag anställd på Polismyndigheten med brett ansvar inom cybersäkerhetsrelaterade frågor.

Vill du kontakta mig hittar du mina uppgifter här.