Namn: Myndigheten För Digital Förvaltning

MX: diapmx01.digg.se.

SPF: Ja

Office 365: Nej

G Suite: Nej

Raw TXT-records:

"v=spf1 ip4:193.234.81.22 include:mail.webropolsurveys.com -all"