Namn: Forskningsrådet För Hälsa, Arbetsliv Och Välfärd

MX: mailgw4.vinnova.se.
mailgw3.vinnova.se.

SPF: Ja

Office 365: Ja

G Suite: Nej

Raw TXT-records:

"Mv/We5nMk5Gzw5DfWteFcX2seK26FQGEcIRmqnr9Kskts1bucAoEDK4+tKiq25M1gFsb5lmugmYG+hqLZquJhA=="

"MS=ms49711177"

"v=spf1 mx include:_spf.elastx.net include:_spf.anpdm.com ~all"