Namn: Länsstyrelsen I Östergötlands Län

MX: external-mx.lst.se.

SPF: Ja

Office 365: Ja

G Suite: Nej

Raw TXT-records:

"MS=ms66683060"

"v=spf1 ip4:192.165.20.61/30 ip6:2001:67c:26d0:901::61 ip4:192.165.22.165/30 ip6:2001:67c:26d0:867::165 ip4:192.165.21.17 ip4:192.165.21.18 ip4:194.218.77.103 ip4:194.218.77.104 -all"