Namn: Myndigheten För Ungdoms-Och Civilsamhällesfrågor

MX: mucf-se.mx2-se.mailanyone.net.
mucf-se.mx3-se.mailanyone.net.
mucf-se.mx1-se.mailanyone.net.

SPF: Ja

Office 365: Ja

G Suite: Nej

Raw TXT-records:

"JyChfPa5+rDrpNjlNFFSh/jsqIotlOh+/d2Y1RvMiBorMBMq5lTFqYlklaPkZfHtYtezrum52RRJGRA1nuktug=="

"MS=ms36185970"

"v=spf1 include:mailanyone.net ~all"