Namn: Nämnden För Hemslöjdsfrågor

MX: nfh-se.mail.protection.outlook.com.

SPF: Ja

Office 365: Ja

G Suite: Nej

Raw TXT-records:

"MS=ms43831784"

"3a1a48cac2de45b79c6984546b1470ee"

"v=spf1 include:all._spf.plma.se ~all"