Namn: Styrelsen För Samefonden

MX: sametinget-se.mx2-se.mailanyone.net.
sametinget-se.mx1-se.mailanyone.net.

SPF: Ja

Office 365: Nej

G Suite: Nej

Raw TXT-records:

"v=spf1 include:all._spf.plma.se include:spf.mailanyone.net ~all"