Namn: Statens Inspektion För Försvarsunderrättelseverksamheten (Siun)

MX: ip-m.ext.siun.se.

SPF: Ja

Office 365: Nej

G Suite: Nej

Raw TXT-records:

"v=spf1 +mx -all"