Namn: Institutet För Språk Och Folkminnen

MX: e-mailfilter04.sunet.se.
e-mailfilter03.sunet.se.
v-mailfilter03.sunet.se.

SPF: Ja

Office 365: Nej

G Suite: Nej

Raw TXT-records:

"p7r2332umb8guvoek85svc3kif"

"v=spf1 mx ip4:130.238.7.73/32 ip4:130.238.7.74/32 a:smtp.uu.se a:smtp-out1.uu.se a:smtp-out2.uu.se a:smtp-out3.uu.se a:smtp-out4.uu.se a:smtp-out5.uu.se a:smtp-out6.uu.se a:cursor.its.uu.se a:cursorius.its.uu.se ~all"