Namn: Styrelsen För Ackreditering Och Teknisk Kontroll

MX: swedac-se.mx1.staysecuregroup.com.
swedac-se.mx2.staysecuregroup.net.

SPF: Ja

Office 365: Nej

G Suite: Nej

Raw TXT-records:

"v=spf1 a include:_spf.staysecuregroup.com include:_spf.swedac.se include:u2049822.wl.sendgrid.net -all"