Namn: Statens Museer För Världskultur

MX: varldskulturmuseerna-se.mx2.staysecuregroup.net.
varldskulturmuseerna-se.mx1.staysecuregroup.com.

SPF: Nej

Office 365: Ja

G Suite: Nej

Raw TXT-records:

"MS=ms85938389"