Om mig och bloggen

Christoffer Strömblad

Senior rådgivare inom cybersäkerhet med nationell såväl som internationell erfarenhet. Särskilt inriktad på avancerat cyberförsvar, offensiva förmågor och underrättelser inom cyberdomänen.

Sedan 2001 har jag arbetat i branschen och då brett så väl som djupt, från strategiska ledningsfrågor (BS7799/ISO27001) ner till bits and bytes (systemutveckling, reverse engineering). Och sedan allt där emellan e.g. systemsäkerhetsgranskningar, CERT/SOC-verksamhet, threat intelligence, informationsklassificeringar, riskanalyser osv.

Jag har särskilt lång erfarenhet från verksamheter med stora skyddsbehov inom det privata som exempelvis försvarsindustri, finans- och banksektor, logistik- och transport, och inom det statliga maskineriet med allt vad det innebär.

Utöver detta kompletterar jag min erfarenhet med förhållandevis mycket studerande vilket ger mig en god förmåga avseende problemlösning och hur detaljer förhåller sig till en helhet.

Vill du kontakta mig hittar du kontaktuppgifter här .

Bloggen

Den här sajten är ett resultat av passion och kärlek. Det är mitt högst ödmjuka sätt att försöka dela med mig av kunskap, erfarenheter. Mitt försök att ge tillbaka.

Det här är en blogg om cybersäkerhet, men det är antagligen att konstatera det uppenbara. Skulle jag tvingas försöka precisera inriktningen blir det någonstans åt det tekniska hållet, oftast med grund i verkliga händelser men sällan ner på mutternivå.

Jag förespråkar ett fokus på det offensiva perspektivet för att uppnå ett effektivt försvar. Det handlar om att låta underrättelser, eller med andra ord kunskap, vägleda arbetsinsatserna kring cybersäkerhet. Förstå angreppen, förstå incidenterna och lär av dessa.

På den här bloggen läser du om försvar, offenssiva förmågor och underrättelser inom cyberdomänen. Det kan även dyka upp inslag maskin inlärning och artificiell intelligens.

Christoffer Strömblad

Entusiastisk Jedi inom Cybersäkerhet

Kontakta mig