Tjänst för att få SMS/E-post vid DNS-ändringar

Friday, March 1, 2019

FörsvarIdéDNS

Christoffer Strömblad

Entusiastisk Jedi inom Cybersäkerhet

Sedan jag publicerade artikeln om mitt DNS-projekt har intresset bara fortsatt att öka. Flera har uttryckt ett intresse att kunna abonnera på en sådan här typ av tjänst. Tanken med detta inlägg är bara att lite mer organiserat utforska intresset för en sådan tjänst. Om intresset är tillräckligt stort avsätter jag mer tid till detta hantverk.

En snabb recap på syftet med en sådan här tjänst. Tanken är alltså att i nära realtid övervaka ändringar i DNS för en given domän. Först registrera en “baseline” av detaljer i DNS som ni “godkänner”. Därefter inhämtas ändringar i DNS enligt ett konfigurerbart intervall och jämför eventuella ändringar mot baseline. Upptäcks en avvikelse skickas ett larm till den konfigurerade e-postadressen och mobiltelefonen.

Syftet är alltså att snabbt kunna reagera på en eventuell DNS-hijack eller andra ändringar som ni inte förväntat er. Det ger er ett fönster att agera och förhoppningsvis undvika större konsekvenser.

Jag ser framför mig ett upplägg enligt följande struktur:

 • Webbgränssnitt för att registrera sin(a) domän(er) samt mobilnummer och e-postadress till vilka larm ska skickas
 • Två versioner: Gratis och Professionell
 • Gratis-versionen:
  • En domän
  • Förkonfigurerat övervakningsintervall
  • Larm endast via e-post
 • Pro-versionen:
  • Flera domäner
  • Konfigurerbart övervakningsintervall
  • Larm via e-post/SMS och i framtiden kanske Slack/IRC/WhatsApp etc.

Jag skulle önska följande från intresserade:

 1. Dra iväg ett mejl till christoffer@cstromblad.com och anmäl intresse.
 2. Om du är intresserad skulle du kunna också få anmäla intresse för en beta-testning av tjänsten (och som “tack” får du ett livstidsabonnemang på tjänsten)
 3. Andra detaljer du tycker jag borde tänka på eller inkludera.

Du får givetvis gärna höra av dig ändå om du bara vill ventilera några funderingar.

/ Christoffer

FörsvarIdéDNS

Christoffer Strömblad

Entusiastisk Jedi inom Cybersäkerhet

Har du läst dom här?

Säkerhetsskydd: Sårbarhetsanalys

Sammanfattning: Proofpoint Threat Report Q4 2018