Professionell bakgrund

Under 17 år har jag arbetat med informations- och it-säkerhet. Jag har erfarenhet av internationellt arbete och har utfört uppdrag i England, Tyskland, Holland och Spanien, men huvudsakligen i Sverige.

Idag är jag anställd som it-säkerhetsspecialist på Polismyndigheten och stödjer Polisens arbete med att skydda sin verksamhet från cyber-relaterade hot. Ansvarig för cyber-underrättelse, teknisk rådgivning och hotbildsanalys.