Tag: OSINT

2 artiklar

Senaste Artikel Cyberförsvarsdagen 2020 - Löpande anteckningar av Christoffer Strömblad public
public

Analysera information från öppna källor med hjälp av Diamond-modellen

Hur skulle det se ut om vi använde Diamond-model för att producera underlag för underrättelser

Läs Artikel