Tag: riskanalys

2 artiklar

Senaste Artikel test-artikel, endast för medlemmar av Christoffer Strömblad members
public

Säkerhetsåtgärder enligt ny lag (från NIS-direktivet)

Vid en första anblick kan kanske NIS-direktivet känns något övermäktigt. Låt mig från dina axlar

Läs Artikel